Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 28-10-2013

2013-10-28

Eerste Kamer der Staten-Generaal

betekenis & definitie

De Eerste Kamer der Staten-Generaal wordt gezien als de heroverwegingskamer om aangenomen wetsvoorstellen uit de Tweede Kamer te toetsen. De Eerste Kamer heeft 75 leden.

In het Nederlandse staatsrecht kent men een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Het is voor de Nederlandse rechtstaat van belang dat deze drie machten onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. In Nederland werken de wetgevende en de uitvoerende macht op een gematigde manier samen. De rechterlijke macht is echter wel volledig onafhankelijk. De Eerste Kamer maakt samen met de Tweede Kamer onderdeel uit van de Staten-Generaal en is onderdeel van de wetgevende macht. Nadat wetsvoorstellen zijn aangenomen in de Tweede Kamer, moet de Eerste Kamer haar licht hierover laten schijnen. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel goed- of afkeuren. Indien het wordt goedgekeurd, zal het wetsvoorstel tot wetgeving worden omgedoopt. Indien de Eerste Kamer een wetsvoorstel afkeurt, heeft de regering (samen met de Tweede Kamer) de mogelijkheid bepaalde zaken aan het wetsvoorstel aan te passen.