Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 15-05-2018

2018-05-15

Rechtsgevolg

betekenis & definitie

Een rechtsgevolg is hetgeen dat volgt nadat een natuurlijk- of rechtspersoon een rechtshandeling heeft verricht.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Indien de partijen daadwerkelijk tot een overeenkomst willen komen, dienen zij rechtshandelingen te verrichten. Een rechtshandeling kan bijvoorbeeld het ondertekenen van de overeenkomst zijn. Het rechtsgevolg, na de ondertekening van de overeenkomst, zal zijn dat de partijen bepaalde verplichtingen naar elkaar hebben waar beiden zich aan dienen te houden. Een ander voorbeeld van een rechtsgevolg is wanneer een overeenkomst een boeteclausule bevat; indien een partij niet handelt conform de overeenkomst en daarmee bepaalde afspraken schendt, zal het rechtsgevolg zijn dat de betreffende partij een boete zal moeten betalen.