Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 26-05-2013

2013-05-26

Eenzijdig wijzigingsbeding

betekenis & definitie

Het eenzijdig wijzigingsbeding in een arbeidsovereenkomst mag slechts door de werkgever worden aangewend indien er sprake is van een zwaarwichtig belang en geeft de werkgever de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden de arbeidsovereenkomst te wijzigen.

Wanneer een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, komt er in beginsel een arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek tot stand. In deze arbeidsovereenkomst staan alle essentiële zaken voor de werkgever, maar vooral voor de werknemer. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het loon, de bedongen arbeid en het aantal uren dat de werknemer per week zal werken. Het uitgangspunt bij een arbeidsovereenkomst is vormvrijheid en derhalve kan de arbeidsovereenkomst meerdere bedingen bevatten. Eén van de bedingen die een arbeidsovereenkomst kan bevatten, is het schriftelijke eenzijdige wijzigingsbeding. Hierbij dient er echter een zwaarwichtig belang te zijn; een zwaarwichtig belang kan bijvoorbeeld zijn dat het bedrijf financiële problemen heeft. Mogelijk dat de werkgever in een dergelijk geval het eenzijdige wijzigingsbeding kan aanwenden om de premies te bevriezen.