Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 14-07-2015

2015-07-14

Beklagprocedure

betekenis & definitie

De beklagprocedure heeft in het juridisch spraakgebruik betrekking op de zogenaamde 'artikel 12 procedure' van het Wetboek van Strafvordering.

In het strafrecht gaat het Openbaar Ministerie over de vervolging van strafbare feiten. In bepaalde gevallen kan het Openbaar Ministerie besluiten niet tot vervolging over te gaan wegens gebrek aan bewijs en/of omdat het niet wenselijk is de verdachte te vervolgen omdat er sprake is van een zogenaamde first offender. Als het Openbaar Ministerie niet tot vervolging over gaat, is er sprake van een sepot. Het slachtoffer van het strafbare feit kan het echter niet eens zijn met het besluit van het Openbaar Ministerie om niet tot vervolging over te gaan; de wetgever heeft hier iets op bedacht, namelijk de 'artikel 12 procedure'. Dit staat geregeld in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. Op grond van dit artikel heeft het slachtoffer de mogelijkheid om zijn beklag kenbaar te maken bij het Openbaar Ministerie en kan het slachtoffer ervoor zorgen dat het Openbaar Ministerie de verdachte alsnog gaat vervolgen. De 'artikel 12 procedure' is echter niet altijd even succesvol. Het bekendste voorbeeld van deze procedure is de strafzaak tegen Geert Wilders.