Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 25-03-2013

2013-03-25

Slachtoffer

betekenis & definitie

Een slachtoffer is een persoon die het mikpunt is van een misdrijf.

Wanneer een persoon een ander persoon om het leven probeert te brengen door hem neer te steken, is er sprake van een misdrijf. De dader kan in een dergelijk geval worden aangemerkt als verdachte in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Degene die het misdrijf weet te overleven, wordt in het recht aangemerkt als het slachtoffer. Tijdens de eventuele rechtszitting die later zal volgen, heeft het slachtoffer enkele rechten. Een van deze rechten is het spreekrecht. Het begrip slachtoffer kan echter op verschillende manieren worden uitgelegd; zo kan een persoon die betrokken is geweest bij een ernstig ongeluk ook worden aangemerkt als slachtoffer. In dit geval zijn de rechten van het slachtoffer afhankelijk van alle feiten en omstandigheden die hebben gespeeld gedurende het ongeluk. Indien iemand onachtzaam is geweest tijdens een autorit, zal hij namelijk niet snel worden gezien als het slachtoffer van een ongeluk.