Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 18-02-2013

2013-02-18

Begunstigde

betekenis & definitie

De begunstigde is degene die door bepaalde feiten en omstandigheden een bepaald recht krijgt toegewezen.

Wanneer een persoon in zijn achtertuin bomen heeft staan die hem hinder toebrengen, dan staat het deze persoon vrij om bij het college van burgemeester en wethouders een vergunning aan te vragen om de bomen te laten kappen. Wanneer de persoon de vergunning daadwerkelijk aanvraagt, kan hij worden aangemerkt als zijnde belanghebbende in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het college van B en W zal na enig onderzoek bepalen of de aanvraag van de belanghebbende zal worden toe- of afgewezen. Indien het college van B en W bepaalt dat de vergunning wordt afgewezen, kan de belanghebbende in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Mocht het college van B en W echter bepalen dat de vergunning wordt toegewezen, dan kan de belanghebbende worden aangemerkt als zijnde begunstigde omdat hij het recht krijgt de bomen te kappen.