Beleggingsproces betekenis & definitie

Beleggingsproces is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde benaming voor het geheel aan activiteiten en de wijze waarop daaraan uitvoering gegeven wordt, met betrekking tot het streven naar rendement uit het investeren van daarvoor ter beschikking verkregen financiële middelen conform het opgestelde beleggingsplan, inhoudende de opeenvolgende fasen van marktoriëntatie, beleidsbepaling op strategisch, tactisch en operationeel niveau, met vervol-gens de voorbereiding en uitvoering van dat bepaalde beleid gericht op de verwerving van passende beleggingen, de optimale exploitatie daarvan en timing van de uiteindelijke verkoop, rekening houdend met het geheel van de geldende regels en kaders, in de tijd gezien van de beschouwde periode.

Zie ook: aankoop, beleggen, belegging, beleggingsplan, beleid, beschouwde periode, exploita-tie, marktoriëntatie, middelen, operationeel management, proces, rendement, strategisch be-leid, tactisch beleid en verkoop. Tags: aankoop – beleggen – belegging – beleggingsplan – beleid – beschouwde periode – exploitatie – marktoriëntatie – middelen – operationeel management – proces – rendement – strategisch beleid – tactisch beleid – verkoop.