Allocatie betekenis & definitie

Allocatie is het algemeen in de financiële markt gehanteerde begrip, waarmee de besteding wordt aangeduid van eerder voor die bestemming vrijgemaakte te beleggen financiële middelen.

Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd.

Zo wordt het ook wel omschreven als de periode binnen de levenscyclus van een (nieuw te bouwen) vastgoedobject, die direct aansluit op de acquisitiefase en dus het (verdere) ontwikkelings- en bouwproces omvat, evenals de aanvang van de exploitatiefase tot aan de startdatum van het eerste volledige jaar van exploitatie, zijnde het moment van de overgang naar de reguliere beheerfase.

Verder wordt het ook aangeduid als het benadrukken van een bepaalde samenstelling van het productiepakket, dan wel de aanwending in die richting van de productiefactoren, bij de mogelijke verdeling ervan over verschillende alternatieve vrije aanwendingsmogelijkheden binnen een beperkt totaal kader.

Zie ook: Asset Liability Modelling (Management, of Matching).

Allocatiemethodiek

Allocatiemethodiek is een algemeen gehanteerd, niet gespecificeerd begrip, waarmee het methodische besluitvormingsproces wordt aangegeven bij de afstemming van de samenstelling en opbouw van een vastgoedportefeuille op de beschikbare financiële middelen gedurende de beschouwde periode.