Beheerfase betekenis & definitie

Beheerfase is de in de vastgoedmarkt algemeen gehanteerde benaming voor de periode uit de levenscyclus van een vastgoedobject, die direct aansluit op de allocatiefase, dus vanaf het moment van aanvang van het eerste volledige exploitatiejaar, tot en met het definitieve besluit tot dispositie van het object.

Zie ook: allocatie, dispositie, exploitatie, jaar, levenscyclus, object, vastgoedmarkt en vastgoed-object.

Tags: allocatie – dispositie – exploitatie – jaar – levenscyclus – object – vastgoedmarkt – vast-goedobject.