2019-11-20

Allocatie

Letterlijk: toewijzing. De koppeling van vraag en aanbod, bijvoorbeeld bij arbeidsbemiddeling, Ook: de verdeling van kosten over of de toewijzing ervan aan organisatorische eenheden, disciplines of functies. Reallocatie: de herverdeling of hertoewijzing.

2019-11-20

allocatie

allocatie - De manier waarop een bepaalde beleggingsportefeuille is gespreid over de verschillende beleggingsmogelijkheden of de manier waarop de financiële middelen van een bedrijf worden ingezet.

2019-11-20

Allocatie

Het toewijzen van produktiemiddelen aan de mogelijke produktieprocessen, aan de hand van vragen als: hoeveel produktsoorten gaan we produceren? (radio’s, CD’s, gloeilampen); welke produktvarianten gaan we maken? (kwaliteit, kleur); hoeveel produktiecapaciteit, mensen en geld krijgen de afdelingen?

2019-11-20

allocatie

allocatie - Zelfstandignaamwoord 1. toewijzing 2. (statistiek) beslissing welk percentage van de totale steekproef uit de ene deelpopulatie wordt getrokken en welk uit de andere Woordherkomst Afgeleid van alloceren met het achtervoegsel -atie

2019-11-20

Allocatie

Het plaatsen van een kaartje in een kamervak op het roomrack, wanneer een gast heeft ingecheckt en de kamer in gebruik is genomen.

2019-11-20

Allocatie

Allocatie is het algemeen in de financiële markt gehanteerde begrip, waarmee de besteding wordt aangeduid van eerder voor die bestemming vrijgemaakte te beleggen financiële middelen. Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd. Zo wordt het ook wel omschreven als de periode binnen de levenscyclus van een (nieuw te bouwen) vastgoedobject, die direct aansluit op de acquisitiefase en dus het (verdere) ontwikkelings- en bouwproces omvat, evenals de aanvang van de exploitatiefase tot aan de...