Asset betekenis & definitie

Asset is het in de financiële en vastgoedmarkt algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip uit het Engelstalig jargon, waarmee wordt aangeduid de bedoelde beleggingsmogelijkheid, dan wel – afhankelijk van de context – een in het algemeen gehanteerde beleggingscategorie.

Ook wel genoemd: vermogenstitel, asset vehicle, belegging en beleggingsmogelijkheid.

In feite wordt met asset bedoeld het middel waarin belegd is, wordt, of zou moeten worden. Want met asset wordt de kern van de zaak bedoeld, namelijk de verdiencapaciteit, het vermogen rendement te genereren op de investering. Niet vreemd dus, dat het ook gerelateerd wordt aan de waardetoekenning aan de betreffende belegging(smogelijkheid). Daarom ook de combinatie met het begrip vehicle. Aangezien het begrip niet gespecificeerd is, kan het betrekking hebben op het objectniveau, zowel als op dat van de beleggingscategorie. Daarnaast is er nog het begrip ‘asset class’, dat betrekking heeft op de betreffende beleggingscategorie.