Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 13-08-2019

Semieten

betekenis & definitie

In godsdienstigen zin verstaat men onder Semieten de nakomelingen van Sem, een der drie zonen van Noach, zoals Cham de stamvader der negers en Jafeth die der Grieken, Meden, Armeniërs enz. zou zijn. In de volkenkunde verstaat men onder het Semietische ras een van de rassen, waarin men de grote groep der Kaukasiërs onderverdeelt.

De Kaukasiërs hebben allen een ovaal gezicht, smallen neus, sterken haaren baardgroei, geen vooruitstekende jukbeenderen en goed ontwikkelde kuiten; zij vormen o.a. het blanke ras. Verder zijn zij bijna allen monotheïsten.De voornaamste speciale kenmerken van de Semieten zijn: lange schedel, dikke onderlip, smalle, gebogen neus. Tot die Semieten behoren de Joden, de Arabieren, de oude Assyriërs, Phoeniciërs, enz.

De Semieten hebben zich van Arabië uit over Syrië, Klein-Azië, enz. verspreid.

In de 8ste eeuw n. Chr. had wel de grootste uittocht der Arabieren plaats. In minder dan een eeuw tijds verspreidden zij zich over geheel Noord-Afrika, bezetten een groot deel van Spanje en stichtten daar het Westerse Khalifaat; daarop drongen zij in ’t Oosten tot in Perzië door. Hier, in Voor-Azië, ontstond het Oosterse Khalifaat. En overal brachten de veroveraars hun godsdienst, den Islam.

Ook de Hebreën, de Joden, hebben de West-Europese beschaving sterk beïnvloed, zij hebben het monotheïsme, het geloof aan één God, lang vóór den Islam, beleden. Na den val van Jeruzalem hebben ze zich over geheel Europa verbreid.