Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 13-08-2019

Munt

betekenis & definitie

Onder de Munt verstaat men in de eerste plaats het gebouw, waar de munten geslagen worden. Voor ons land is dat de Rijksmunt te Utrecht.

Onder de Republiek, toen iedere provincie haar eigen munten had, werden de munten van Holland te Amsterdam geslagen in het Muntgebouw, aan het Muntplein.Met Munt bedoelt men ook de instelling, die munten slaat en wier taak het dus is in opdracht van de regering te zorgen voor den aanmaak van nieuwe munten van juist gehalte en het onttrekken aan het verkeer van beschadigde en ongeldig verklaarde.