Wat is de betekenis van Loterij?

2019
2021-06-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

loterij

loterij - Zelfstandignaamwoord 1. een schema waarbij door velen een kleine financiële inzet gedaan wordt, waaruit aan weinigen, door het lot bepaald, een grote som uitgekeerd wordt Hij had de loterij gewonnen en was op slag miljonair. Woordherkomst Naamwoord van handeling van loten...

Lees verder
2018
2021-06-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

loterij

loterij - zelfstandig naamwoord uitspraak: lo-te-rij 1. met een lot meedingen naar prijzen ♢ we hebben 10.000 euro gewonnen in de Postcodeloterij Zelfstandig naamwoord: lo-te-rij de loterij ...

Lees verder
2017
2021-06-21
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Loterij

Loterij - de loterij trekt: er wordt straf uitgedeeld. Wat heeft de loterij voor mij getrokken?: wat voor straf heb ik gekregen? Sedert ca. 1860-1885 bij de artillerie.

1994
2021-06-21
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Loterij

Loterij, spel om prijzen, reeds bekend bij de Romeinen. De overheid heeft zich al vroeg van loterijen bediend om geld binnen te krijgen, meestal voor militaire of charitatieve doeleinden. De eerste overheidsloterij in de Nederlanden dateert van 1444. De Nederlandse term werd later in verscheidene talen overgenomen. De klassenloterij, waarbij een be...

Lees verder
1990
2021-06-21
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

loterij

loterij - Gokspelen waarbij prijzen worden uitgereikt aan de winnaars onder hen die hebben betaald om kans op een prijs te maken.

1981
2021-06-21
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Loterij

kansspel. Het is volgens de wet op de kansspelen niet zonder vergunning toegestaan het publiek aan een loterij te laten deelnemen. De staatsloterij organiseert elf keer per jaar een loterij. Elke loterij bestaat uit een aantal series van elk 100 000 loten. De loten worden in 3 klassen uitgetrokken (trekking). Twee derde gedeelte van de door de deel...

Lees verder
1981
2021-06-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Loterij

spel om prijzen, reeds bekend bij de Romeinen. De overheid heeft zich al vroeg van loterijen bediend om gelden in te zamelen, meestal voor militaire of charitatieve doeleinden. De eerste overheidsloterij in de Nederlanden dateert van 1444. De Ned. term werd later in verscheidene talen overgenomen. De klassenloterij. waarbij een bepaald aantal loten...

Lees verder
1973
2021-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

loterij

v. (-en), gelegenheid om door middel van verkrijgbaar (meestal te koop) gestelde bewijzen van deelneming mee te dingen naar prijzen of premies in geld of goed, waarbij de winnaars door het lot of een andere kansbepaling waarop zij geen overwegende invloed kunnen uitoefenen worden aangewezen, m.n. verloting onder staatstoezicht: in de spelen, eraan...

Lees verder
1955
2021-06-21
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

LOTERIJ

zie Kansspel.

1954
2021-06-21
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Loterij

voor de diakonie der Geref. kerk tot een bedrag van f 100.000 aangevraagd in 1695. Burgemeesteren en Raad stonden het verzoek toe in 1696, doch Van Veen vermoedt, dat de zaak toch niet is doorgegaan. (Historische Studiën, 127.)

Lees verder
1952
2021-06-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Loterij

s., lotterij, lotsjen (it).

1950
2021-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Loterij

v. (-en), gelegenheid om door middel van verkrijgbaar (meest te koop) gestelde bewijzen van deelneming mede te dingen naar prijzen of premiën in geld of goed, waarbij de winners door het lot worden aangewezen, inz. zulk een gelegenheid onder staatstoezicht: de collecte der loterij; in de loterij spelen, er aan deelnemen ; — (fig.) het is...

Lees verder
1949
2021-06-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Loterij

De Loterijwet 1905 verstaat onder L.: elke gelegenheid om tegen voldoening aan zekere voorwaard en mede te dingen naar prijzen of premiën in geld of goed, uitgeloofd ten behoeve van de deelnemers, die als winners worden aangewezen door het lot of enige andere kansbepaling, waarop zij geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. L. is verboden,...

Lees verder
1940
2021-06-21
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Loterij

is een kansspel, waarbij de mogelijkheid bestaat een voordeel (prijs) hetzij in geld of goederen te verkrijgen dat ver boven de inzet (kosten van het lot) uitgaat. In de meeste gevallen staat een geringere kans op een relatief groote winst tegenover een grootere kans op een relatief gering verlies, dat maximaal tot de kosten van het lot is begrensd...

Lees verder
1939
2021-06-21
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Loterij

Speculatie in de hoop een hoop te krijgen.

1933
2021-06-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Loterij

geluksspel. waarbij een betrekkelijk klein aantal prijzen verdeeld zijn over een groot aantal loten. In enkele landen verboden, in andere (o.a. Ned.) geëxploiteerd ten bate v/d Schatkist. Voor het organiseeren v. loterijen door vereen., liefdadige doeleinden enz. is vergunning noodig v/d Min. v. Justitie, soms ook v. B. en W.

Lees verder
1933
2021-06-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Loterij

Voor de zedelijke geoorloofdheid, zie ➝ Kansspel. L. in het Ned. recht. Art. 1 Loterijwet 1905 (Stbl. 171) bevat een juiste begripsomschrijving: elke gelegenheid, door iemand opengesteld om, tegen voldoening aan zekere voorwaarde, mede te dingen naar prijzen of premiën in geld of goed, uitgeloofd ten behoeve van de deelnemers, die als winners...

Lees verder
1928
2021-06-21
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Loterij

Een loterij is een kansspel met loten, waaraan gewoonlijk door een groot aantal mensen tegelijk kan worden deelgenomen. Tegen betaling ontvangt men dan een lot, dat recht geeft op een kans om geldsommen of goederen, de z.g. prijzen, te winnen. De gezamenlijke waarde van de prijzen zal in den regel wel minder zijn dan de totale opbrengst der uitgege...

Lees verder
1916
2021-06-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Loterij

Loterij - Volgens art. 2 der Loterijwet van 6 Juni 1905, Stb. 171, gew. 19 Maart 1913, Stb. 106, is verboden: 1) een andere loterij aan te leggen of te houden dan de zoodanige tot het aanleggen en het houden waarvan de bij deze wet vereischte toestemming is verleend; 2) aandeelen in een loterij, tot het aanleggen en houden waarvan de bij deze wet v...

Lees verder
1910
2021-06-21
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Loterij

Loterij - een bekend kansspel, dat in Engeland verboden is, maar in Duitschland, Nederland en elders onder leiding van de regeering toegelaten wordt. — Rönnberg, Das preuss. Gesetz betr. d. Losgesellschaften, d. Veräuszerung v. Inhaberpapieren m. Prämien u. d. Handel m. Lotterielosen. Wismar, Hinstorff. M 2.—.

Lees verder