Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 09-08-2019

Amazone

betekenis & definitie

De grootste rivier ter wereld, wat betreft haar waterrijkdom en de oppervlakte van haar stroomgebied. Zij ontspringt in Peru (Zuid-Amerika) en mondt uit in den Atlantischen Oceaan met zulk een ontzaglijke monding, dat bij eb het zeewater 200 K.M. wordt teruggedrongen.

De trechtervormige monding is 250 K.M. breed, dus zover als van Harlingen tot Breskens; stroomopwaarts heeft de Amazone op sommige plaatsen een breedte van 80 K.M., ongeveer zover dus als van Amsterdam naar Lemmer.De Spaanse ontdekker van deze rivier kwam, toen hij in 1538 langs de oevers het binnenland introk, grote troepen gewapende vrouwen tegen, die zich tegen zijn doortocht verzetten. Daarom noemde hij de . rivier — ook in verband met den Inlandsen naam voor het benedendeel Amasoenoe — de Amazone, omdat dat krijgshaftige vrouwvolk hem deed denken aan het volk der Amazonen uit oeroude tijden, dat volgens de overlevering in de buurt van den Kaukasus moet hebben gewoond.

Het volk der Amazonen bestond uit enkel vrouwen, die voor den krijgsdienst werden afgericht en die onder bevel stonden van een koningin. Zij voerden veel oorlog en doodden de meeste mannen, die zij in handen konden krijgen, terwijl ze enkelen als slaven gebruikten.

Er zijn uit den bloeitijd van het oude Griekenland nog tal van beeldhouwwerken, die een amazone voorstellen, bewaard gebleven.

Door alle tijden heen heeft men verder flinke, krijgshaftige vrouwen amazonen genoemd; amazone is ook de naam voor een paardrijdster en tevens voor een ouderwets rijkleed. De moderne amazone draagt veelal geen „amazone” meer, doch een veel losser en gemakkelijker costuum.