Abracadabra betekenis & definitie

’n Gek woord, dat je geen tien keer achter elkaar vlug kunt zeggen. Probeer ’t maar eens.

Dit woord betekent... helemaal niets, nonsens. In oude tijden werd het woord abracadabra beschouwd als een formule, waaraan een geheimzinnige toverkracht verbonden was.Maar voor die toverkracht kwam heel wat kijken. Men schreef het woord bij voorkeur in den vorm van een driehoek, dus zo: abracadabra bracadabr racadab acada cad a op een stuk perkament. Was dit gebeurd, dan geloofde men, dat, wanneer het negen dagen om den hals werd gedragen en daarna over den schouder van den drager werd geworpen in een rivier, die naar het Oosten stroomde, het de kracht had om tegen bepaalde ziekten te beschermen.

In ons land zal het nooit veel zijn toegepast, want daar zijn nu eenmaal rivieren, die naar het Oosten lopen, hoge zeldzaamheid.