Gepubliceerd op 14-03-2021

Wereld

betekenis & definitie

het geheel der zichtbare dingen, door de Grieken kosmos, door de Romeinen mundus genaamd. Plet woord W. wordt verder aangewend om een geheel of orde aan te duiden welker deelen van geestelijke natuur zijn.

Zoo erkent Plat o een Ideeön-W. en spreekt men van de zedelijke W. als orde der zedelijke beginselen. Plet heeft nog andere beteekenissen in het dageiijksch gebruik, o. a.: in menschenwereld, wereldkennis voor menschenkennis gebruikt, de groote W., enz. In wijsgeer igen zin is de W. de onbegrensde totaliteit aller verschijnselen in tegenstelling met haar eeuwigen Grond. Ook wordt het woord W. gebruikt in de beteekenis van aardbol; zoo spreekt men van werelddeelen, enz.