Gepubliceerd op 14-03-2021

Volk

betekenis & definitie

de gezamenlijke menschen die een staat uitmaken. Met natie (van ’t lat. natio = geboorte, nasei = geboren worden) duidt men aan een overeenkomst in afstamming.

De Duitsche natie omvat alle leden van den Duitschen stam; het Duitsche volk alleen hen, die staatkundig onder Duitschland behooren. Natie is een ethnographisch, volk meer een staatkundig begrip.

< >