Wat is de betekenis van Volk?

2024-05-22
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-05-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-22
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

volk

(1903) (Vlaanderen, euf.) ongedierte. Vgl. bondgenoten*; (lichte) cavalerie*; familie*; huisdieren*; kinnef*; ongemak*; verwanten*. • Volk, Ongedierte. Hij hee' ze' volk bij, zegt men schertsend van iemand die ongedierte aan 't lijf heeft. (Jozef Cornelissen & Jan Baptist Vervliet: Idioticon van het Antwerpsch dialect. 1903)

2024-05-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

volk

volk - Zelfstandignaamwoord 1. een groep mensen die een aantal dingen gemeenschappelijk hebben, zoals afstamming, taal, gewoontes of overlevering 2. de inwoners van een land Het Franse volk steunt zijn president. 3. de lagere klassen 4. een aantal mensen 5. een groep insecten die in hetzel...

2024-05-22
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Volk

Het uitverkoren volk, naam voor het joodse volk; (fig.) volk dat zichzelf als door God uitverkoren beschouwt. In de bijbel wordt het volk van Israël beschreven als het door God uitverkoren volk, het volk dat Hij uitgekozen heeft om Hem te dienen en om zijn goddelijke leiding te ontvangen: ‘Het gedierte des velds zal Mij eren, jakhalzen en struisen,...

2024-05-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

volk

volk - zelfstandig naamwoord 1. groot aantal mensen bij elkaar ♢ er was veel volk op straat 1. het gewone volk [de gewone mensen] 2. grote groep mensen die samen in een land...

2024-05-22
Familienamen

Leendert Brouwer (2017)

Volk

Patroniem in onverbogen vorm bij een verkorte Germaanse naam met Volk-, zoals Folko/Fulco uit samengestelde namen als Volker(t)/Folker(t) (< Volk-hard), Volk-bert (vgl. Volpert, Vollebregt), Volk-win, Volkerijk, enz.

2024-05-22
Kuifje in Vlaanderen

Michel Uyen

volk

Er was veel volk op het Autosalon (veel mensen).

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-22
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Volk

Een volk is een groep met een gedeelde taal, cultuur en geschiedenis. Volken zijn formeel de basis van het internationaal recht (volkenrecht). De VN-verdragen van 1966 noemen het recht op zelfbeschikking van volken, het Afrikaans handvest voor de rechten van mens en volken stelt dit met nog meer nadruk. Het zelfbeschikkingsrecht is daarmee onderdee...