Gepubliceerd op 14-03-2021

Trillingen

betekenis & definitie

In de natuur komen zeer vele gevallen voor van snelle, heen- en weergaande bewegingen, die onder den algemeenen naam van trillingen worden samengevat. Men heeft daarbij steeds te doen met krachten, die het trillend voorwerp naar een evenwichtsstand terugdrijven.

Is de grootte dezer kracht steeds evenredig met de uitwijking, dan heeft men eene enkelvoudige (ook wel harmonische) trilling, welke van denzelfden aard is als de enkelvoudige slingerbeweging (zie ald.). We vinden deze in de natuur o. a. bij' staven en platen die onder de werking van de veerkracht trillen, en bij het geluid (zie ald.), terwijl verder trillingen van den ether dienen tot verklaring van het licht en andere stralingsverschijnselen (zie Licht en Warmte).

< >