Gepubliceerd op 18-03-2021

Schiedam

betekenis & definitie

gemeente in Zuid-Holl. (arrond. Rotterdam, kantonshoofdplaats), bevat de stad S. en eenige verspreide woningen en telde 1 Jan. 1902: 27.069 inw.

Hoofdplaats van een kiesdistrict, bestaande uit de gemeenten Schiedam, Overschie,Schiebroek, Kethel, Vlaardingen, Vlaardingerambacht. Personeele belasting 4de klasse. De stad S., aan de Schie, nabij haar monding in de Maas, is geheel een fabrieksstad (jeneverstokerijen,mouterijen, enz.). Zij wordt voor ’t eerst vermeld in de 13e eeuw en kreeg in 1274 haar eerste keuren. In de 16de eeuw was zij een der hoofdzetels van de haringvisscherij.

< >