Wat is de betekenis van Schiedam?

2004
2022-07-04
Monumenten in Zuid-Holland

Encyclopedie over monumenten in Zuid Holland (2010)

Schiedam

Stad, ontstaan aan de monding van de Schie in de Maas. Rond 1200 werd de Schie bij Overschie (Ouwerschie) afgedamd en omstreeks 1245 legde men iets zuidelijker een nieuwe dam met uitwateringssluis en overtoom (Dam). De hier ontstane nederzetting werd voorzien van een kerk (1262) en kreeg een jaarmarkt (1270) en stadsrechten nadat Aleida van Avesnes...

Lees verder
2002
2022-07-04
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Schiedam

In Kinderdijk wemelt het van de molens. Maar Schiedam presenteert zich gewiekst als 'het andere molencentrum van Zuid-Holland van internationale allure'. Geen pakkende slogan. Maar het is wel waar. In de bakermat van de Hollandse jenever draaiden aan het einde van de 19de eeuw maar liefst 24 stellingmolens. Daarvan zijn er slechts vijf over. Maar d...

Lees verder
1981
2022-07-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Schiedam

(83 500 inwoners), stad in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, vanouds bekend door de branderijen en jeneverstokerijen. Door uitbreiding van beide steden samengegroeid met Rotterdam.

1981
2022-07-04
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Schiedam

Ned. gemeente in de prov. Zuid-Holland. Ontstond bij een dam in de Schie. die ca. 1250 werd aangelegd. Naast Schiedam bestond nog een andere vestiging aan een oudere dijk. Oud-Schiedam of Ouderschie geheten. Gravin Aleidis. tante van graaf Floris v, heeft de ontwikkeling van de nieuwe nederzetting, die ontstaan was bij haar huis Ter Riviere, sterk...

Lees verder
1979
2022-07-04
drank

Wijn & drank encyclopedie

Schiedam

Term die soms voor Hollandse jenever wordt gebruikt, omdat Schiedam een van de plaatsen was waar de meeste jenever wordt geproduceerd.

1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Schiedam

Ned. gemeente in de prov. Zuid-Holland, 19,95 km2, 76870 inw., 31 % r.k., 20 % n.h., 8 % geref., 3 % overige en 38 % g. kerkg. Tot Schiedam behoort ook de vm. gemeente Kethel. Schiedam is een oude industriestad, vroeger vooral bekend om zijn jeneverstokerijen. Belangrijker is de bedrijvigheid in de scheepsbouw, de metaalindustrie (machinefabrieken)...

Lees verder
1962
2022-07-04
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Schiedam

Z. Holl., Ned. kustgebied. Resten v.e. inheemse boerderij e.a. vondsten uit de Rom. tijd, van de Morini*?

Lees verder
1951
2022-07-04
Engels

Woordenboek Engels (1951)

Schiedam

1. Schiedam; 2. Schiedammer [jenever].

Lees verder
1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Schiedam

stad in Zuid-Holland, bekend om haar branderijen en jenever; (spr.) hij heeft Schiedam in 't oog, hij is dronken; sluit Schiedam, leus der geheelonthouders ; sta de verkoop van jenever niet toe; — in Z.-Nederl. als zn. m., jenever.

1949
2022-07-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schiedam

gemeente in Z.-Holland. 840 ha, 70.337 inw. Scheepswerven, houtzagerijen en glasblazerijen, chemische fabriek, destilleerderijen.

1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Schiedam

gem. in Z.-Holl., 53 000 inw.; enkele oude gebouwen. Jeneverstokerijen, gist- en azijnfabr., enz.

1933
2022-07-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schiedam

Gem. aan het Schie, in de prov. Z.Holland. Opp. 840 ha (klei en laagveen), ca. 62 500 inw. (w.o. 43, 7% Ned. Herv., 36, 2% Kath., 8,8% Geref.).In de 17e eeuw werd de handel door concurrentie van Rotterdam meer beperkt tot den handel in granen; dit was mede de oorzaak tot het oprichten van branderijen (hiermede staat de gisthandel in verband). In 18...

Lees verder
1916
2022-07-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schiedam

Schiedam - ontstaan in de nabijheid van het huis te Riviere, dat bij de uitmonding van de Schie in de Maas werd gebouwd. Nabij deze sterkte lag de dam in de Schie. Vóór deze sterkte werd voortdurend land aangeslibd. Hierop ontstond een buurtschap. In 1273 werd de plaats aan den Schie-dam, Nieuwedam of Nieuw-Schiedam genoemd, tot stad verheven. Haar...

Lees verder
1898
2022-07-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Schiedam

Schiedam - o. naam eener stad, bekend om hare branderijen en jenever; (spr.) hij heeft Schiedam in *t oog, hij is dronken; sluit Schiedam, leus der geheelonthouders : sta den verkoop van jenever niet toe.

1870
2022-07-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schiedam

Schiedam, eene stad in de Nederlandsche provincie Zuid-Holland, ruim een half uur gaans ten westen van Rotterdam, aan de Maas, aan den mond van de Schie en aan den spoorweg van Rotterdam naar ’sGravenhage gelegen, heeft eene haven, 6 kerken, eene synagoge, eene concertzaal, eene Latijnsche school, eene hoogere burgerschool, eene teekenschool en and...

Lees verder
1869
2022-07-04
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Schiedam

1) stad in Zuid-Holland, anderhalf uur gaans bewesten Rotterdam; 15,000 inw.; vele jeneverhranderijën; in de 13e eeuw tot stad verheven. 2) (Oud-), somwijlen de naam van Overschie.

Lees verder
1573
2022-07-04
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Schiedam

Schiedamum. op. Holland.

Lees verder