Gepubliceerd op 28-02-2021

Polka

betekenis & definitie

een boheemsche dans, die in 1839 het eerst door het muziekkoor der Praagsche scherpschutters onder leiding van Pergler te Weenen opgevoerd, in 1840 door Raab, dansmeester te Praag, op het Odéon-theater te Parijs met grooten bijval gedanst werd en zich toen met snelheid over gansch Europa verbreidde. De muziek in 2/4 maat is zeer eenvoudig.

Door opneming van enkele passen uit andere slawische dansen zijn verwante danssoorten, zooals P.-Mazurka, P. hongroise, P. bohémienne, P. nationale, de Tirolienne enz., ontstaan.

< >