Gepubliceerd op 28-02-2021

Natuurkunde

betekenis & definitie

in algemeenen zin omvat alle wetenschappen, die de natuurlijke verschijnselen tot onderwerp hebben. Maar de wetenschap over planten en dieren noemt men in ’t bijzonder natuurlijke historie, die over de hemellichamen sterrenkunde, die over mineralen en gesteenten mineralogie, die over de aardkorst geologie, die over de diepe en blijvende veranderingen in de stoffen scheikunde, terwijl men in ’t bijzonder natuurkunde noemt, de wetenschap, die de eigenschappen der lichamen behandelt, voor zoover zij voorbijgaand zijn, b.v. warmte, electriciteit, en geen verandering in den aard der stoffen voortbrengen.