Synoniemen van natuurkunde

2019-10-21

natuurkunde

natuurkunde - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de wetenschap van de materie en de bestudering van het gedrag en de interactie in ruimte en tijd Woordherkomst samenstelling van natuur en kunde Synoniemen fysica

2019-10-21

natuurkunde

natuurkunde - zelfstandig naamwoord uitspraak: na-tuur-kun-de 1. de wetenschap die zich bezighoudt met verschijnselen in de natuur ♢ de natuurkunde bestudeert onder andere de zwaartekracht 2. onderwijs over verschijnselen in de natuur ♢ na de wiskunde hebben we natuurkunde Zelfstandig naamwoord: na-tuur-kun-de

2019-10-21

Natuurkunde

Natuurkunde, - 1) experimenteele of proefondervindelijke, omvat de leer der natuurverschijnselen, en wel voornamelijk die der levenlooze natuur. Men kan een verschijnsel waarnemen zooals het zich in de natuur voordoet, en de omstandigheden nagaan, die daarop invloed uitoefenen, maar meestal geeft men er de voorkeur aan, het verschijnsel opzettelijk te doen optreden, door een proef, waarbij men de omstandigheden kan wijzigen en zoo hun invloed beter kan vaststellen. Een dergelijk proefondervindel...

2019-10-21

Natuurkunde

v. wetenschap van de verschijnselen in de onbezielde natuur, die niet gepaard gaan met eene wijziging in de samenstelling der deelen, physica.

2019-10-21

Natuurkunde

Natuurkunde (De), zie Physica.

2019-10-21

Natuurkunde

of physica (➝ Gr. phusis = natuur) is, volgens de hedendaagsche opvatting, de wetenschap, die de verschijnselen bestudeert, welke door de stoffelijke lichamen als zoodanig worden voortgebracht, met het doel den aard dezer verschijnselen te leeren kennen en ze uit de eigenschappen der lichamen en hun meest eenvoudige bestanddeelen te kunnen afleiden; in het kort: de wetenschap der verschijnselen. De werkwijzen der n., de methodes van het physisch onderzoek, hebben zich historisch ontwikkeld uit...