Gepubliceerd op 20-01-2021

Dienst

betekenis & definitie

in het algemeen, handelingen die het gevolg zijn van vrijwillige of gedwongen afhankelijkheid, ook: het uitoefenen vaneen ambt, een plechtigheid, een ritueel, enz.; ook krijgsdienst, eeredienst enz.

Huur van diensten

van werk en van nijverheid in een overeenkomst, waarbij de eene partij zich verbindt om iets voor de andere, tegen betaling van eenen tusschen haar bepaalden prijs of loon, te verrichten (Burgerl. Wetboek, art. 1585). Men kan zijn diensten slechts voor eenen tijd, of voor een bepaalde onderneming, verbinden, (idem, art. 1637).