Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 20-01-2021

Dageraad

betekenis & definitie

morgenschemering, het licht dat het volle zonlicht bij het opgaan der zon voorafgaat; veelvuldig in figuurlijken zin gebezigd. Ook naam van een genootschap in Nederl., zie Vrije gedachte.