Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Handelscorrespondent

betekenis & definitie

HANDELSCORRESPONDENT, m. (-en);

...CORRESPONDENTIE, v. briefwisseling ten behoeve van den handel;
...CRISIS, v. (-sen, ...crises), heftige storing in het maatschappelijk verkeer, in den handel door gebrek aan beschikbaar kapitaal;
...CURSUS, m. (-sen);
...DOLLAR, m. (-s), een zilveren munt in Japan, ter waarde van +/ƒ 2,65;
...DRUKKERIJ, v. (-en);
...DRUKTE, v.;
...EFFECT, o. (-en), papier dat handelswaarde bezit: schuldbrieven, wissels enz.;
...FACTORIJ, v. (-en), nederzetting in overzeesche gewesten vanwege een handelshuis, eene vennootschap, ook alle gebouwen, kantoren, pakhuizen daarvan;
...FIRMA, v. (-’s), handelshuis;
...GEBRUIK, o. (-en);
...GEEST, m. aanleg tot het handel drijven, recht begrip van den handel:
...GESCHIEDENIS, v.;
...GEWAS, o. (-sen), handelsplant;
...GOD, m. (fab.) de god van den handel, Mercurius.