Gewetensknaging betekenis & definitie

GEWETENSKNAGING, v. (-en), wroeging; ...ONDERZOEK, o. (R. K.) onderzoek des gewetens van iem. die zich voor de biecht voorbereidt; aanwijzingen in ’t kerkboek die den biechteling hierbij tot richtsnoer dienen; — inquisitie: ...TWIJFEL, m. twijfel die het geweten drukt; ...VOL, bn. gewetensvolle arbeid, zeer nauwgezette arbeid; ...VRAAG, v. (...vragen), eene vraag op het geweten af; ...VRIJHEID v. het recht van vrije gedachte en belijdenis, geloofsvrijheid: ...WROEGING, v. (-en); ...ZAAK, v. (...zaken), zaak waarin het zedelijk of godsdienstig gevoel is gemoeid: van iets eene gewetenszaak maken, het doen of laten er van als een plicht beschouwen.

Gepubliceerd op 06-09-2018