Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Communie

betekenis & definitie

(<Lat.), v., (R.-K.)

1. het nuttigen van de H. Hostie door de priester tijdens de mis;
2. het ontvangen der eucharistie, het nuttigen van het lichaam des Heren door de gelovigen : ter (bij kath. te) communie gaan ; zijn eerste communie doen, zijn communie doen, voor de eerste maal te communie gaan; — geestelijke communie, het Sacrament niet werkelijk ontvangen maar de begeerte hebben'dit te doen;
3. de H. Hostie zelf: de communie ontvangen;
4. misgebed door de priester na de nuttiging van het H. Bloed gelezen of gezongen door het koor.