Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Aankondigen

betekenis & definitie

(kondigde aan, heeft aangekondigd),

1.min of meer plechtig doen weten (b.v. de komst van een vorst); — schriftelijk bekendmaken (een huwelijk, een sterfgeval);
2. zich aankondigen als, zich bekendmaken in de hoedanigheid van; — zich aankondigen, zich openbaren, zich doen opmerken;
3. een boek aankondigen, het verschijnen er van in het redactionele gedeelte van een krant of tijdschrift bekendmaken;
4.aanduiden, te kennen geven, verraden: het loodsmannetje kondigt de aanwezigheid van haaien aan;
5. als aanstaande bekend maken: het vertrek der zwaluwen kondigt ons de winter aan.

< >