Wat is de betekenis van aankondigen?

2024-05-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

aankondigen

aankondigen - regelmatig werkwoord uitspraak: aan-kon-di-gen 1. vertellen dat iets gaat gebeuren ♢ hij heeft zijn vertrek op tijd aangekondigd Regelmatig werkwoord: aan-kon-di-gen ik kondig aan (... ik aankondig)...

2024-05-24
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

aankondigen

- het kondigt zich goed aan, het belooft goed te worden, het begint goed. Maar voorlopig kondigt zich alleen in de VS een economisch herstel aan.

2024-05-24
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

aankondigen

(Iem.) (aan)melden, aandienen; - (van zaken) zich goed of slecht aankondigen, goed of slecht inzetten; - adverteren, door advertenties aanprijzen. Als u een goede omzet wil hebben, moet u uw artikelen in ons blad aankondigen, Gents Adv. 12/8/1976.

2024-05-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Aankondigen

v., oankundigje.

2024-05-24
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aankondigen

(kondigde aan, heeft aangekondigd), 1.min of meer plechtig doen weten (b.v. de komst van een vorst); — schriftelijk bekendmaken (een huwelijk, een sterfgeval); 2. zich aankondigen als, zich bekendmaken in de hoedanigheid van; — zich aankondigen, zich openbaren, zich doen opmerken; 3. een boek aankondigen, het vers...

2024-05-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

aankondigen

kondigde h. -gekondigd (1 bekendmaken inz. verschijnende boekwerken bespreken; 2 voorspellen): 1 een boek-; 2 de zwaluwen kondigen de lente aan.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aankondigen

(‘a:n) (kondigde aan, heeft aangekondigd) 1. min of meer plechtig bekendmaken : zijn huwelijk -. Syn. zie: aandienen. 2. in een dagblad of tijdschrift bekendmaken : een boek -. 3. te kennen geven dat iets gebeuren zal : de komst der zwaluwen kondigt ons de lente aan. Sin. voorspellen, voorzeggen.