Ton Hendriks

Advocaat arbeidsrecht en sportrecht

Gepubliceerd op 16-07-2015

Arbeidsrecht

betekenis & definitie

Bij arbeidsrecht kunt u denken aan (collectief) ontslagrecht, maar ook aan (het wijzigen van) arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, cao-vraagstukken, arbeidsongevallen en werkgevers- en werknemersaansprakelijkheid, concurrentie- en relatiebedingen, sociale zekerheid , privacy, overgang van onderneming, outsourcing en medezeggenschap.

Het arbeidsrecht behelst een veelvoud aan regelgeving die bovendien door politieke besluitvorming aan verandering onderhevig is.

Op 1 januari 2015 is bijvoorbeeld het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De aanpassingen omtrent flex-werk, proeftijd, concurrentiebeding, aanzegplicht, de loondoorbetalingsplicht en de uitzendovereenkomst zijn daarmee een feit geworden. Op 1 juli 2015 zijn de aanpassingen op het gebied van de ketenregeling in werking getreden evenals de wijzigingen van het ontslagrecht en de invoering van de transitievergoeding. Ten slotte zal als gevolg van de invoering van de WWZ met ingang van 1 januari 2016 ook de WW worden aangepast.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.