Ton Hendriks

Advocaat arbeidsrecht en sportrecht

Gepubliceerd op 26-08-2015

WWZ

betekenis & definitie

WWZ staat voor Wet Werk en zekerheid. Deze wet heeft het arbeidsrecht in 2015 op een aantal terreinen behoorlijk gewijzigd. De WWZ versterkt ten eerste de rechtspositie van flexwerkers. Daarnaast is onder meer het ontslagrecht behoorlijk op de schop gegaan. Enkele belangrijke eranderingen van de WWZ staan hieronder.

Flexwerkers
Op 1 januari 2015 is deel 1 van de WWZ met betrekking tot flexibele arbeidskrachten in werking getreden. Daardoor is het nu niet meer mogelijk om een proeftijd overeen te komen in een contract dat maximaal 6 maanden duurt. Daarnaast mag de werkgever in beginsel nu geen concurrentie- en relatiebeding meer opnemen in een contract voor bepaalde tijd en er geldt een aanzegplicht bij tijdelijke contracten. Ten slotte zijn ook de rechten van oproepkrachten en uitzendkrachten versterkt.

Ketenregeling
Op 1 juli 2015 is de zogenoemde ketenregeling, waarin wordt bepaald wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract, aangepast. Sinds 1 juli ontstaat er al een contract voor onbepaalde tijd na 2 jaar in plaats van na 3 jaar en de minimale tussenpoos om opnieuw te kunnen beginnen is verdubbeld naar 6 maanden.

Ontslagrecht
Ook het ontslagrecht is vanaf 1 juli 2015 behoorlijk veranderd. De preventieve ontslagtoets blijft bestaan, maar vanaf de werkgever kan niet meer zelf kiezen tussen het UWV en kantonrechter. Er is een verplichte ontslagroute afhankelijk van de reden van ontslag. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Ook anders dan nu het geval is, staat zowel tegen de beslissing van het UWV als de kantonrechter (hoger) beroep en cassette open. Werknemers hebben voortaan ook recht op een transitievergoeding als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest en als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.