Woord betekenis & definitie

Een woord is een groep letters die samen een betekenis vormen. Een woord kan gesproken, maar ook geschreven zijn.

Een woord wordt dus gemaakt met letters, maar ook met klanken, wanneer het woord gesproken is. Deze letters of klanken betekenen vaak op zichzelf niets, maar samen vormen ze wel een betekenis. Meerdere woorden kunnen samen een zin vormen. In zinsverband kunnen woorden ook meerdere betekenissen hebben. In de zin: "Ik doe de deur op slot" betekent slot iets waarmee je een deur af kan sluiten. Maar in de zin: "Dit is het slot van de film" betekent slot het einde. Vaak verandert de betekenis van een woord ook door de manier van uitspreken. Woorden veranderen voortdurend. Daarnaast komen er nieuwe woorden bij, maar verdwijnen er ook woorden.