Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 08-04-2015

Groep

betekenis & definitie

Een groep is de benaming voor personen, dieren, voorwerpen of zaken die tot eenzelfde soort of ras behoren en als zodanig worden herkend.

Het woord groep wordt in verschillende contexten gebruikt. In onderwijsinstellingen wordt bijvoorbeeld van groepen gesproken: alle leerlingen van een bepaalde groep behoren immers bij elkaar omdat ze dezelfde lesmethode krijgen. Maar ook een aantal mensen die toevallig aan de rand van een park staan, kunnen als groep worden aangeduid: ''Kijk eens naar die eend bij dat groepje mensen in het park.'' In dit geval worden de mensen uit deze fictieve groep gebruikt ter oriëntatie. Als alle mensen van het betreffende groepje een voetbaloutfit aan zouden hebben gehad, was het gemakkelijker geweest om de groep aan te duiden: ''Kijk eens naar die eend bij die (groep) voetballers.'' In die zin kan met een grotere waarschijnlijkheid worden gezegd dat de mensen bij elkaar horen, omdat ze dezelfde kleding dragen; de herkenning van de groep is dus groter.