Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

betekenis & definitie

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een Nederlandse liberale politieke partij. De VVD bevindt zich aan de rechterkant van het Nederlandse politieke spectrum.

De VVD is in 1948 ontstaan uit een fusie tussen de Partij van de Vrijheid en het Comité-Oud. Die laatste partij was een afsplitsing van de Vrijzinnig-Democratische Bond. Zij vormde met de VVD een liberale partij gericht op individuele vrijheid. De VVD staat voor zo min mogelijk overheidsbemoeienis en een vrijemarkteconomie en hecht veel waarde aan de economische groei van Nederland.
Sinds de invoering van 150 zetels in het parlement vond het dieptepunt voor de VVD plaats in de beginjaren 60 en 70 toen zij 16 zetels wist te behalen in de Tweede Kamer. Rond de eeuwwisseling wist de VVD met 38 zetels hun hoogtepunt tot nog toe te bereiken.
In Europa werkt de VVD samen in een fractie met D66 in de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. De onafhankelijke jongerenpartij van de VVD is de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD).