Wat is de betekenis van Volkspartij voor Vrijheid en Democratie?

2023-12-06
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een Nederlandse liberale politieke partij. De VVD bevindt zich aan de rechterkant van het Nederlandse politieke spectrum. De VVD is in 1948 ontstaan uit een fusie tussen de Partij van de Vrijheid en het Comité-Oud. Die laatste partij was een afsplitsing van de Vrijzinnig-Democratische Bond....

2023-12-06
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (vvd), Nederlandse politieke partij, opgericht op 24.1.1948, als resultaat van besprekingen tussen de Partij van de Vrijheid onder leiding van D.U. → Stikker en een groepering onder leiding van P.J. → Oud, die uit de Partij van de Arbeid was gestapt; die groep droeg de naam Comité ter voorbereiding van de opr...


Direct alle 8 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVD, in januari 1948 opgericht door mr. P. J. Oud; de Partij van de Vrijheid, na de Tweede Wereldoorlog ontstaan, ging daarin op; ook vele voormalige vrijzinnig-democraten traden toe. De partij ijvert voor vrijheid waar mogelijk en voor versterking van de individuele verantwoordelijkheid.

2023-12-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

(VVD), Ned. politieke partij, opgericht 24.1.1948 als resultaat van besprekingen tussen de Partij van de Vrijheid onder leiding van D.U.Stikker en een groepering onder leiding van P.J.Oud, die uit de PvdA was getreden: de groep droeg de naam Comité ter voorbereiding van de oprichting ener democratische volkspartij. De liberale grondbeginsele...

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Volkspartij voor vrijheid en democratie

(VVD), Ned. politieke partij. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden in 1978 leed de VVD verlies. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten behaalde zij 16,9 % van de stemmen en bij die voor de gemeenteraden viel dit percentage nog iets lager uit. In 1979 bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ging de VVD v...

2023-12-06
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE

(V.V.D.) is de na-oorlogse vorm van het liberalisme in Nederland, omvattend de Liberale Unie van vroeger en een deel der Vrijzinnig Democraten. Zij is de typisch Nederlandse vorm van het neo-liberalisme, heeft het individualisme van vroeger gecorrigeerd door een „streven naar het juiste midden”, een „evenwicht tussen maatschappeli...

2023-12-06
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Ned. politieke partij, voortzetting van de (lib.) Partij van de Vrijheid, opgericht Maart 1946. Wil een samenleving, gebaseerd op vrijheid, verantwoordelijkheid en sociale gerechtigheid; handhaving der constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje en de parlementaire democratie; zo groot mogelijke vrijheid van arbeid en bedrijf, met vrije bes...

2023-12-06
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE

(V.V.D.) is de politieke organisatie der liberalen in Nederland. Zij is opgericht op 24 Jan. 1948 en ontstond door de samensmelting van twee groepen. De eerste werd gevormd door een reeds bestaande politieke partij, de „Partij van de Vrijheid”, de andere door een „Comité tot voorbereiding van de oprichting ener Democratisch...

Gerelateerde zoekopdrachten