Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 03-03-2016

Typologie

betekenis & definitie

Een typologie is een onderverdeling op basis van bepaalde kenmerken. Men kan bijvoorbeeld een groep personen, steden of meubels onderverdelen in bepaalde categorieën, deze onderverdeling noemt men dan een typologie.

Met name in bepaalde wetenschappelijke vakgebieden wordt de typologie veelal gebruikt.Wanneer men objecten of personen wilt onderverdelen op basis van bepaalde kenmerken, noemt men dit een typologie. Een typologie is hiermee een wijze om een overzicht aan te brengen onder een bepaalde groep. Men kan bijvoorbeeld een typologie maken van personen op basis van opleidingsniveau, waarbij personen worden onderverdeeld in lage- en hoge opleidingsniveaus. Men kan bijvoorbeeld ook politieke partijen indelen op basis van gedachtegoed, waarbij politieke partijen worden onderverdeeld in linkse en rechtse partijen.

Enkele wetenschappelijke vakgebieden waarin men veelal gebruik maakt van typologieën zijn bijvoorbeeld de geografie, de politicologie en de psychologie. Wat betreft laatstgenoemde werden typologieën voornamelijk toegepast om persoonlijkheidskenmerken in te delen en op basis daarvan personen in te delen. Dit werden daarom persoonlijkheidstypologieën genoemd. Typologieën worden daarnaast ook gebruikt in justitie, bijvoorbeeld om plegers van geweldsdelicten onder te verdelen.

Naast het gebruik van typologieën om een indeling aan te brengen, heeft een typologie ook nog een theologische betekenis. Hieromtrent verwijst de typologie naar de leer van typen, dit zijn gebeurtenissen of personen die worden gezien als een soort voorspelling voor een andere gebeurtenis of een persoon. Met betrekking tot het christendom, houdt men zich door middel van de typologie met name bezig om parallellen te ontdekken tussen bepaalde typen en het leven van Jezus Christus. Men zoek hiervoor over het algemeen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament komt men bepaalde typen tegen.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!