Christendom betekenis & definitie

Het christendom is een (wereld)godsdienst die gegrondvest is op Jezus Christus. Christenen geloven dat Jezus Christus de verlosser, de messias is die gestuurd is door God om de wereld te redden.

Het christendom is gebaseerd op de Bijbel, een voor christenen heilig boek waarin het ontstaan van de wereld, de toekomst en het einde daarvan staat beschreven. Het leven, sterven en opstaan van Jezus (zowel mens als God) staat centraal en is opgetekend in de vier evangeliën Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Het christendom belijdt dat er één God is. Daarmee is het een monotheïstische godsdienst. Het christendom komt voort uit het jodendom. Jezus was een Jood en de ook door Joden verwachte messias. Belangrijke stromingen binnen het christendom zijn het katholicisme en het protestantisme.

Gepubliceerd op 01-04-2015