Geografie betekenis & definitie

Geografie of aardrijkskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak en alles wat zich op aarde afspeelt.

Geografie kan worden verdeeld in meerdere op zichzelf staande onderwerpen. Zo bestaan er studies die zich meer richten op de fysische geografie of studies die gaan over sociale geografie. Fysische geografie richt zich meer op de planeet aarde en houdt zich bezig met het ontstaan van vulkanen, aardbevingen en de samenstelling van de aarde en aardkorst. Bij sociale geografie gaat het meer om wat er op aarde gebeurt, dus over bijvoorbeeld cultuur, bevolkingsgroei en handelsstromen. Wat deze studierichtingen bindt is dat beide wetenschappen op zoek zijn naar de verklaring voor verschijnselen aan het aardoppervlak.
Er bestaat nog een derde - minder bekende - vorm van geografie. Biogeografie gaat over de verspreidingspatronen van organismen op aarde. Deze wetenschap bestudeert planten en dieren op het land of in de zee en probeert de verspreiding van de organismen in beeld te brengen.