Strategie betekenis & definitie

Een strategie is een plan waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Een strategie is meestal bedoeld voor de lange termijn. Om doelstellingen te bereiken zal er een keuze moeten worden gemaakt uit mogelijke wegen en middelen. Het gaat er om dat de doelstellingen worden gerealiseerd door middel van de strategie. Zo kan een bedrijf een strategie bedenken om meer winst te behalen door bijvoorbeeld meer producten te verkopen tegen een lagere prijs. Om de doelstelling te behalen wordt dan gebruik gemaakt van een strategische planning. Ook in de krijgskunde wordt vaak gebruik gemaakt van een strategie. In dat geval heeft de strategie te maken met de wijze waarop een oorlog gevoerd dient te worden.