Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 03-03-2016

2016-03-03

Stratificatie

betekenis & definitie

Stratificatie is een overkoepelende term die binnen meerdere disciplines kan worden gebruikt om een scheiding tussen verschillende groepen aan te geven. Stratificatie wil zeggen dat er een gelaagdheid is binnen een bepaalde groep. Meestal gebruikt men stratificatie om de samenleving in te delen.

Bij stratificatie verdeelt men een bepaalde groep of populatie in groepen op basis van bepaalde kenmerken. Zo kan de Nederlandse samenleving worden verdeeld op basis van leeftijd, geslacht, etniciteit en opleidingsniveau. Doordat verschillende personen verschillende kenmerken hebben, men kan bijvoorbeeld man of vrouw zijn, kan men door middel van stratificatie gemakkelijk uitspraken doen over deze groepen.

Een andere manier om de samenleving in te delen op basis van stratificatie heeft te maken met de letterlijke betekenis van stratificatie, namelijk gelaagdheid. Met (sociale) stratificatie wilt men zeggen dat de samenleving uit verschillende lage bestaat, onder deze lagen is er een bepaalde hiërarchie. Van oudsher maakt men bijvoorbeeld een onderscheid tussen de eigenaren van productiemiddelen en de arbeidersklasse. Deze vorm van stratificatie suggereert dat er tussen de verschillende lagen in de bevolking ongelijkheid in bezit en welvaart is. Men spreekt daarom omtrent deze interpretatie van stratificatie ook wel van een onderklasse, een middenklassen en een bovenklasse. Hierin heeft de bovenklasse het meeste bezit en is het meest welvarend, terwijl de onderklasse het minst heeft en werkt voor de bovenklasse.

Hoewel uit bovenstaande blijkt dat de term stratificatie met name wordt gebruikt binnen de samenleving, zijn er nog tal van andere vakgebieden waarin stratificatie voorkomt. Wanneer men kijkt naar rotsformaties ontdekt men vaak ook een bepaalde gelaagdheid. Rotsformaties bestaan vaak uit verschillende lagen die in de loop der tijd op elkaar zijn geperst. Ook deze gelaagdheid van steensoorten noemt men stratificatie.