Doelstelling betekenis & definitie

Een doelstelling is een van tevoren vastgelegd doel of streven dat men probeert te behalen. Doelstellingen worden vaak met behulp van het SMART-principe vastgelegd.

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Ambitieus, Realistisch/Relevant en Tijdsgebonden. Het SMART-principe is ontwikkeld om een doelstelling eenvoudig vast te leggen en om deze op een simpele manier te controleren. Daarnaast werken SMART-doelen goed bij het beoordelen van de prestaties van werknemers. De daadwerkelijk resultaten zijn namelijk goed te vergelijken met het vooraf beschreven gewenste resultaat. Een doelstelling is eigenlijk een beschrijving van een gewenste situatie of toestand. In veel onderzoeken wordt een doelstelling geschreven om vast te leggen welk eindresultaat gewenst is door de opdrachtgever van het betreffende onderzoek. Aan het einde van het onderzoek wordt er dan gereflecteerd op de geformuleerde doelstelling, wordt gekeken of deze is behaald en of er nog gebreken zijn aan de doelstelling, en wordt aangegeven wat eventueel bij verder onderzoek de doelstelling zou kunnen zijn.