Wat is de betekenis van Strategie?

2021
2022-11-27
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Strategie

Een strategie is een plan waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Een strategie is meestal bedoeld voor de lange termijn. Om doelstellingen te bereiken zal er een keuze moeten worden gemaakt uit mogelijke wegen en middelen. Het gaat er om dat de doelstellingen worden gerealiseerd door middel van de strategie. Zo kan een bedrijf een strat...

Lees verder
2019
2022-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

strategie

strategie - Zelfstandignaamwoord 1. een plan om iets te bereiken De strategie van die handelaar werkt erg goed. Verwante begrippen strateeg, tactiek, krijgskunde

Lees verder
2018
2022-11-27
Clipit media monitoring

Media monitoring

Strategie

Een strategie is een plan van aanpak om een gesteld doel en de bijbehorende doelstellingen te behalen. Een strategie is een plan voor de lange termijn waarin de gewenste reacties op allerlei situaties al bedacht zijn. Hierbij is het belangrijk om een haalbaar doel te hebben, waarbij de doelstellingen ook meetbaar zijn. Zo kan een bedrijf een strate...

Lees verder
2018
2022-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

strategie

strategie - zelfstandig naamwoord, onbekend woordtype uitspraak: stra-te-gie 1. goed doordacht plan om een doel te bereiken ♢ met deze handige strategie heeft Steve Jobs veel bereikt 2. plan voor het voeren van oorlog...

Lees verder
2017
2022-11-27
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

strategie

strategie - Eén mogelijkheid uit een set van alternatieve gedragslijnen. De term wordt veel gebruikt in de sociobiologie, meer bepaald in de speltheorie, bijvoorbeeld de duif- en havikstrategieën.

2016
2022-11-27
Ondernemingsstrategie

Ondernemingsstrategie

strategie

Een langetermijnplan inzake de functie van de organisatie in de samenleving, waarin de organisatie aangeeft welke doelstellingen ze wil bereiken en met welke middelen en langs welke wegen ze die doelstellingen wil bereiken.

2015
2022-11-27
De Communicatie professional

De Communicatie professional

strategie

De manier waarop een organisatie de missie realiseert.

2007
2022-11-27
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Strategie

Een plan waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om haar doelstellingen te realiseren.

2003
2022-11-27
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

strategie

strategie - Ander woord voor beleid. Bij een beleggingsstrategie en een ondernemingsstrategie bijvoorbeeld gaat het om een duidelijk geformuleerd beleid waarmee een belegger of een bedrijf probeert zijn doel te bereiken.

1994
2022-11-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Strategie

[Gr. stratègia = ambt van veldheer, krijgskunst, van stratègos = veldheer, van stratos = leger, en agein = leiden] krijgskunde, veldheerskunst; ook fig.: het aanvals- en verdedigingspatroon bij een wedstrijdspel, bijv. bij dammen of schaken; ook: het geheel van de middelen waarmee men een doel...

Lees verder
1993
2022-11-27
NIMA

Nima marketing lexicon

Strategie

De wijze waarop een organisatie haar langetermijndoelstellingen tracht te bereiken, rekening houdend met belangrijke ontwikkelingen c.q. veranderingen in de omgeving.

1993
2022-11-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Strategie

beleid; kunst van het oorlogvoering

1991
2022-11-27
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Strategie

Strategisch handelen is handelen met visie en op lang zicht voor de toekomst. De tactiek bepaalt, hoe gebruik moet worden gemaakt van de middelen; de tactiek maakt strategie tot feit. Het strategisch handelen wordt primair gesteld boven het tactisch handelen. De grenzen tussen tactiek en strategie liggen niet altijd even duidelijk. Beide vormen een...

Lees verder
1989
2022-11-27
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Strategie

Omschrijving van de marketingdoelen (bijvoorbeeld een verhoging van het marktaandeel) die aangeeft hoe die doelen (zoals op welke markten en met welke producten) te realiseren zijn in de komende twee tot vijf jaar.

1981
2022-11-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

strategie

het maken van plannen, de voorbereidingen voor en het geven van leiding in de oorlog op hoogste niveau (de krijgskunst van de veldheer, de „strateeg”); zie ook tactiek.

1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

strategie

[→Gr.], v. (-ën), 1. kunst van oorlogvoering, m.n. voorzover deze bewegingen op grote schaal betreft (e); 2. (fig.) beleid. (e) Strategie omvat alles wat betrekking heeft op de politiek-militaire doelstellingen van een land of een groep van landen, door middel van de toepassing van een stelsel van op elkaar afgestemde maatregelen. Ander...

Lees verder
1955
2022-11-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Strategie

veldheerkunst; legeraanvoering.

1952
2022-11-27
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Stratégie

krijgskunde, strategie.

1951
2022-11-27
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Strategie

strategie, krijgskunde.

1950
2022-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STRATEGIE

(<Fr.), kunst van oorlogsvoering, inz. voorzover deze bestaat in het maken en uitvoeren van plannen voor bewegingen op grote schaal.