Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 08-04-2015

2015-04-08

Provinciale Staten

betekenis & definitie

De Provinciale Staten is het volksvertegenwoordigende orgaan binnen de provincie. De belangrijkste taak van de Provinciale Staten is het controleren van de Gedeputeerde Staten. Ook kiezen ze de leden van de Eerste Kamer.

De leden van de Provinciale Staten worden eens in de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van elke provincie. Het aantal zetels per provincie hangt samen met het aantal inwoners. Zo bestaat de Provinciale Staten in provincies met minder dan 200.000 inwoners uit 39 zetels en zijn er maximaal 55 zetels te verdelen in provincies met meer dan 2.000.000 inwoners.
Voor de invoering van het dualisme in 2003 vormden de Provinciale Staten het dagelijks bestuur van de provincie. Tegenwoordig is deze taak weggelegd voor de Gedeputeerde Staten, zij worden gekozen en gecontroleerd door de Provinciale Staten. In alle provincies worden de Provinciale Staten voorgezeten door de commissaris van de Koningin.
In Limburg noemen de Provinciale Staten zichzelf het Limburgs Parlement, want dat spreekt volgens de statenleden de burger meer aan. De officiële naam blijft Provinciale Staten en het Limburgs Parlement heeft dezelfde regels en wetten als de Provinciale Staten in alle andere provincies.