Gedeputeerde betekenis & definitie

Een gedeputeerde is een afgevaardigde of volksvertegenwoordiger. In Nederland is een gedeputeerde vaak een lid van de Gedeputeerde Staten. Dit is het dagelijks bestuur van een provincie.

Een gedeputeerde in de Gedeputeerde Staten is de bestuurder van de provincie en gaat over zijn/haar vakgebied(en). De positie van een gedeputeerde is vergelijkbaar met de positie van een wethouder in het gemeentebestuur. De Provinciale Staten kiezen de gedeputeerden. De gedeputeerden worden gekozen voor een periode van vier jaar. Tot 2003 was men als gedeputeerde tevens lid van de Provinciale Staten, tegenwoordig is dit niet meer zo.

De belangrijkste taak van een gedeputeerde is het voorbereiden en uitvoeren van besluiten die zijn genomen door de Provinciale Staten. Ook voeren de Gedeputeerde Staten veel regelingen van de Rijksoverheid uit. Ook het toezicht houden op gemeentebesturen behoort tot de taken. Een gedeputeerde is verplicht over alle onderdelen van het door zijn/haar gekozen beleid de Provinciale Staten inlichtingen te geven. Ten minste een keer per week wordt er door de Gedeputeerde Staten vergaderd. De vergadering wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning. Meestal worden besluiten direct na de vergadering openbaar gemaakt in de openbare besluitenlijst.

Er zijn sinds oktober 2010 ook eiland gedeputeerden die lid zijn van een bestuurscollege. Deze eiland gedeputeerden gaan over Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Gepubliceerd op 18-04-2016