Politie betekenis & definitie

De politie is een dienst van de overheid die verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten en het verlenen van hulp.

De politie is onderdeel van de rechterlijke macht. De burgemeester en de Officier van Justitie vormen het gezag over de politie. De burgemeester werkt samen met de politie aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid, terwijl de Officier van Justitie zich in zijn samenwerkingsverband toelegt op het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten. Iemand die voor de politie werkt wordt politieagent genoemd. De politie is per streek onderverdeeld in korpsen. Daarnaast is er het Korps Landelijke Politie Diensten die het werk van alle korpsen samen ondersteunt en coördineert. Ook is er de Koninklijke Marechaussee. Deze dient hoort ook bij de politie, maar is onderdeel van de Nederlandse Krijgsmacht.

Gepubliceerd op 16-06-2015