Gezag betekenis & definitie

Gezag of autoriteit is de toestand waarbij een persoon of instantie de officiële macht over iets of iemand heeft. De anderen dienen daar dan ook naar te luisteren.

Gezag is op meerdere gebieden van toepassing. Het bevoegd gezag in Nederland bestaat onder andere uit de vier overheidsorganen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze instanties hebben namelijk bepaalde bevoegdheden, elk op een ander niveau. Ook het schoolbestuur valt onder het bevoegd gezag, aangezien zij zorg draagt voor het welzijn van haar leerlingen. In ruil daarvoor houden de leerlingen zich aan de door het bestuur opgestelde regels.
Het ouderlijk gezag geeft ouders de plicht en het recht om hun kind op te voeden en de band met het kind te versterken. Als het kind geboren is tijdens het huwelijk dan hebben beide ouders automatisch het ouder gezag, in andere gevallen beschikt alleen de moeder hierover. Er bestaan echter juridische mogelijkheden om het gezag te wijzigen. Het ouderlijk gezag loopt tot het kind 18 jaar wordt en het juridisch gezien meerderjarig is.