Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 08-04-2015

Macht

betekenis & definitie

Macht is de invloed die een persoon, bedrijf of organisatie heeft op anderen. Als iemand macht heeft, doen andere mensen datgene wat hen wordt opgedragen.

In sommige gevallen is de macht in handen van één persoon of één groep, er is dan sprake van een dictatuur. Wanneer die persoon of groep echter geweld gaat gebruiken om ervoor te zorgen dat de macht in zijn handen blijft, is er sprake van tirannie. Binnen de Nederlandse staat is de macht gescheiden, dit wordt ook wel de Trias Politica genoemd. Hierbij is de macht verdeeld in de wetgevende macht (de Staten Generaal en de regering), de uitvoerende macht (de regering) en de rechtsprekende macht (de rechters). De Trias Politica werd bedacht door de Franse filosoof Montesquieu. Gezag is een onderdeel van macht. Wanneer iemand gezag heeft, is diegene bevoegd om over bepaalde onderwerpen beslissingen te nemen. Veel mensen streven naar macht, omdat ze dit het gevoel geeft belangrijk te zijn en veel invloed te hebben. Macht is hierdoor moeilijk af te staan.